درمان های دندانپزشکی کودکان

فلوراید ماده ای است که باعث پیشگیری از پوسیدگی دندان میشود . بهترین راه رسیدن فلوراید کافی به بدن ، نوشیدن آب حاوی فلوراید است . اما از آنجا که در کشور ما امکان تنظیم میزان دقیق فلوراید آب وجود ندارد اکثر نواحی فاقد میزان مناسب فلوراید هستند.در این نواحی بهترین راه انجام فلورایدتراپی است .

مکانیزم افتادن دندان شیری به این صورت است که وقتی موعد رشد دندان دائمی فرا میرسد. همزمان با رویش دندان دائمی به مرور به دندان شیری که دقیقا بالای دندان دائمی قرار گرفته ،فشار می آید و این فشار رفته رفته باعث تحلیل ریشه دندان شیری شده و این اتفاق ادامه میابد تاوقتی که دیگر دندان شیری فاقد ریشه شود. در این حالت دندان شیری لق شده و در نهایت لقی آنقدر زیاد میشود که دندان بیفتد.

انسان همیشه با مشکل ترمیم بخش هایی از بدن که به دلیل تصادف یا بیماری از دست رفته اند روبرو بوده است.مینای دندان ,سخت ترین ماده بدن و دندان بوده و به عنوان یک سد دفاعی در مقابل تخریب دندان محسوب می گردد.

در برخی سطوح دندانی بویژه سطوح جونده ، شیارها و فرورفتگیهایی وجود دارد . در اولین دندان آسیای دائمی این شیارها عمیقتر هستند .

دندانی که پوسیده ولی درد ندارد ،چرا باید عصب کشی بشود؟

درمان های ارتودنسی فقط به ردیف کردن دندانها محدود نمی شود و به تغییر یا هدایت رشدی استخوان های فک بالا و پایین نیز مربوط می شود.

اشتراک در RSS - درمان های دندانپزشکی کودکان