پوسیدگی دندان

پوسیدگی دندان

z1.png

 

انسان همیشه با مشکل ترمیم بخش هایی از بدن که به دلیل تصادف یا بیماری از دست رفته اند روبرو بوده است.مینای دندان ,سخت ترین ماده بدن و دندان بوده و به عنوان یک سد دفاعی در مقابل تخریب دندان محسوب می گردد.

باقی مانده مواد غذایی بر روی شیار های سطوح جونده , توسط باکتری ها تجزیه شده واسیدی تولید می گردد که این اسید سبب حل شدن مواد معدنی مینا و ایجاد حفره در مینای دندان مینماید.

اگر مواد اسیدی نظیر لیمو ترش، نوشابه های گازدار، لواشک و ترشیجات به مقدار زیاد استفاده شود و برای مدتی در داخل دهان باقی بماند همان اثر تخریبی حاصل از تجزیه مواد غذایی توسط میکروب ها را دارد.

در معاینه، دندانپزشک توسط سوند (وسیله مخصوص تشخیص پوسیدگی) با فرو رفتن سوند در داخل شیارها به پوسیدگی مینای دندان پی می برد. مسیر پیشرفت پوسیدگی در مینا به علت سختی مینای دندان خیلی کند تر از ناحیه عاج دندان می باشد.

پوسیدگی سطوح بین دندانها تا مدتها پنهان میماند و در مراحل اولیه فقط با انجام رادیو گرافی قابل تشخیص است.